varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-04-07

Många är nyfikna på Varbergstunneln

Nu finns järnvägplan och detaljplaner för Varbergstunneln utställda för granskning. Intresset var stort på första omgången Öppet hus på Komedianten. Ytterligare informationsträffar äger rum den 12 april kl. 12 – 14 och den 20 april kl. 15 – 17.

Onsdagen den 6 april var det dags för den första omgången Öppet hus på Komedianten. Representanter från Trafikverket (järnvägsplanen) och Varbergs kommun (detaljplanerna) fanns på plats för att svara på frågor.
Intresset var stort och evenemangsplatsen full med människor de två timmar informationsträffen varade.

Bra stämning

Vad är då den vanligaste frågan?
-Många vill veta hur långt det är mellan tunneln och deras hus, vilket är en bra och förståelig fråga, berättar Maria Hagelberg, delprojektledare för Varbergstunneln på kommunen.
Pia Larsson, markförhandlare på Trafikverket, håller med:
-Vi får många frågor från människor som kommer att ha sina fastigheter över tunneln. Sen är många också intresserade av de allmänna trafiklösningarna. Hur det blir att köra bil i Varberg och om det kommer att finnas tillräckligt med parkeringar.Hon tillägger:
-Det roligaste är att alla är så intresserade och vänliga – även de som inte tycker att tunnel är det bästa alternativet! Det brukar alltid vara en väldigt trevlig stämning på de här träffarna.

Fler informationsträffar

Trafikverkets utställning på Komedianten varar till och med den 28 april. Kommunens detaljplaner finns kvar till och med den 27 maj.


Till och med den 27 maj kan du lämna synpunkter på detaljplanerna till kommunen. 
Materialet finns också tillgängligt i Trafikverkets informationslokal i Gamlebyskolan onsdagen den 18 maj, kl 16-18.

ikon

Nyheter