varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-13

Mark för jordbruksändamål att arrendera i Trönninge

Varbergs kommun har nu jordbruksmark tillgänglig ute på kommunens fastigheter Trönninge 11:3 och 12:3. Marken som har en yta om ca 7,3 hektar, finns på Fyrstrandsvägen i Trönningenäs.

Vi ser att den som arrenderar marken är den som också sköter marken. Det är inte tillåtet att upprätta arrenderätten i andra hand.

Frågor besvaras av Taulanta Tulla som nås på telefonnummer: 0340-882 46 eller
e-post: taulanta.tulla@varberg.se

Anbud lämnas till:
Varbergs kommun
Samhällsutvecklingskontoret
432 80 Varberg
Märk kuvertet med ”Trönninge 11:3 och 12:3”

Anbudet ska anges i hela kronor/år. Sista dag för anbud är 2018-12-17.

Varbergs kommun förbehåller sig fri prövningsrätt och har inget åtagande att acceptera ett erbjudande oavsett om det skulle motsvara det högsta priset som erbjuds.