varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-04-26

Marknad Varberg ser framsteg i näringslivsklimatet!

SKL:s rapport Löpande insikt släpptes den 25 april och Varberg har gjort positiva framsteg.

Resultaten är en viktig del i kommunens analys- och kvalitetsarbete då det ger en värdefull översikt över vad företagen anser fungerar bra, respektive mindre bra i mötet med kommunens olika avdelningar. Rapporten tar temperaturen på hur ett urval företag uppfattar myndighetsutövandet och är idag ett av flera underlag som bidrar till fortlöpande förbättringsarbete i Varbergs kommun.

"Vi följer dessa analyser noga för att försäkra oss om att vi satsar på förbättringsåtgärder som företagen efterfrågar", säger näringslivsdirektör Martin Andersson. "Vi kan konstatera att företagsklimatet förbättrats jämfört med 2014, vilket vi på Marknad Varberg är mycket glada över och ett bevis på att vi är på rätt väg i arbetet med ett förbättrat näringslivsklimat i Varbergs kommun. Exempelvis har förebyggande informationsmöten lett till att fler företag är nöjda med processen med brandtillsyn".

Löpande insikt mäter kundnöjdheten inom sex myndighetsområden. Dessa myndighetsområden mäts utifrån sex serviceområden, däribland information och effektivitet. I årets rapport presenteras resultat som berör ärenden mellan företag, privatpersoner och kommun under året 2016. Totalt sett klättrar Varbergs kommun ett par steg i betyg jämfört med tidigare år. Den interna målsättningen var att få betyget 68 för mätningen 2016. Det målet överträffades och det totala resultatet blev 71 i "Nöjd-Kund-Index". Tillsammans med kommuner som Växjö, Lerum, Norrköping och Kristianstad tillhör Varberg de större kommuner som gått kraftigt framåt och markant ökat sitt NKI-resultat under perioden 2014-2016.

Vintern 2016 beslutade kommunstyrelsen att satsa extra resurser för att möjliggöra ett intensifierat arbete med förbättrat näringslivsklimat i Varbergs kommun. Då analysen innefattar stora delar av kommunens verksamhet kommer även förbättringsarbetet inkludera fler förvaltningar. Näringslivsavdelningen, Marknad Varberg, fick uppdraget att arbetar fram en förvaltningsövergripande plan som satts igång våren 2017.

Insatserna från kommunen skall ge effekt på servicearbetet på både kort och lång sikt är tanken. I höst erbjuds en skräddarsydd utbildning i bemötande för ett hundratal medarbetare på förvaltningarna, man skapar fler mötesplatser mellan tjänstemän, politiker och företag, och kommunen har som ambition att bli mycket tydligare med vad de faktiskt kan erbjuda och en mer tydlig information om företagsstöd. En annan satsning är nya tag med företagslotsen, vilket kommer bli en uppgift för kommunens nya näringslivsutvecklare.

"Det har varit en spännande resa att flytta in bolaget Marknad Varberg i den kommunala strukturen. Nu är vi färdiga med den etableringen, organisationen har fått förstärkning av nya medarbetare och nu arbetar vi för fullt för att förnya vårt innehåll för att passa ett växande Varberg och de utmaningar som följer med en expansiv kommun" upplyser Martin Andersson.

Rapporten Löpande Insikt>länk till annan webbplats

KONTAKT
Martin Andersson, Marknad Varberg
TEL: 070 – 810 44 46