varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Mässa med fokus på hälsa och dialog

4 mars 2016Socialförvaltningen

Seniormässan 2016 blev en succé med nytt publikrekord på 1865
besökare. Hela 191 seniorer tog chansen att svara på socialförvaltningens
minienkät om hur man vill bo och leva i framtiden. Viktiga inspel inför framtida
utvecklingsarbete.

Under temat ”Flytta dig in i framtiden” bjöd Varbergs kommun in till medborgardialog om framtidens boendeformer. Många tog chansen att diskutera med tjänstemän som företrädde socialförvaltningen och socialnämndens ordförande Erland Linjer och vice ordförande Turid Ravlo-Svensson.

Brett utbud för alla

Här fanns mängder av utställare från socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret. Bland utställarna fanns exempelvis kultur för äldre, surfcaféer, teknik i hemmet, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, demenssamordnare, syn- och hörselinstruktör, anhörigstöd, frivilligverksamhet, Varbergs simhallar, Varbergs omsorg, olika hemtjänstföretag med flera…

 

Programmet på mässan hade som vanligt en stor bredd med allt ifrån teknik för äldre, framtidens boendeformer till Lotta Engberg, balansgympa och reseskildringar. Nytt för i år var en hälsopanel som på ett lättsamt sätt svarade på hälsofrågor och informerade om vad man själv kan göra för att påverka sin hälsa och vilket utbud som finns i kommunen.

 

- Vilket roligt nytt inslag. Man blir stolt över att jobba för kommunen när man pratar om allt vi gör, sade Maria Grönberg, demenssamordnare och Mona-Lisa Thuresson, syn- och hörselinstruktör efter hälsopanelen.

Om mässan

Seniormässan anordnas en gång per år av Varberg event i samarbete med socialförvaltningen, Varbergs kommun. Mässan, som startade 2009, lockar ungefär 1500-2000 besökare årligen. Mässan är en mötesplats för seniorer i Varberg och ett tillfälle för kommunen till inspiration, information och medborgardialog.

ikon

Nyheter