varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-04-25

Medborgardialog om framtida boendeformer

Under Seniormässan frågade vi på socialförvaltningen besökarna hur de vill leva och bo i framtiden. Hela 191 besökare tog chansen att svara på förvaltningens minienkät och många diskuterade med förvaltningens representanter på mässan.

Resultatet från enkäten stämmer väl överens med resultatet från förvaltningens utredning om framtida boendeformer. Bland annat så visade resultatet att:

  • Övervägande delen av de svarande vill flytta till ett trygghetsboende/kollektivt boende när de blir mindre vitala.
  • De allra flesta vill bo kvar i sin bostad även när de behöver mycket hjälp, men det finns en spridning. Det är ingen entydig bild i denna fråga.
  • Det finns behov av gemensamhetslokaler och aktivitetsutbud för äldre.
  • Det finns också en spridning i flera frågor där de svarande tycker väldigt olika. Det gäller till exempel om man vill tillreda och äta måltider tillsammans och om man vill bo på landsbygd eller i staden.

Ta del av resultaten från minienkätenPDF (pdf, 62.4 kB)

Resultatet från undersökningen visar också på att det finns ett behov av förvaltningsövergripande samarbete inom olika områden som till exempel med kost och städ om matserveringar och kultur- och fritid om aktivitetsutbud.

Fortsatt arbete

Resultatet och alla kommentarer tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet kring framtida boendeformer, hälsofrämjande insatser och utveckling av demensområdet. Förvaltningsledningsstaben kommer även gå vidare med fokusgrupper. Det finns också ett behov av mer kunskap inom flera områden som till exempel kundbehov kopplat till sociala aktiviteter

ikon

Nyheter