varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-08-03

MSB varnar för extremt höga brandriskvärden

I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige. MSB uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

Totalt eldningsförbud råder i Halland. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uppmanar till försiktighet med all typ av eld, en liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser. Det handlar framför allt om att inte orsaka bränder i skog och mark, men också att inte orsaka händelser som gör att räddningstjänsten måste åka på onödiga utryckningar.

– Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB.

Information om eldningsförbudet i Varbergs kommun

ikon

Nyheter