varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-15

Nästa generations återvinnare invigde den nya återvinningscentralen på Holmagärde

Söndagen den 18 november öppnar den nya återvinningscentralen på Holmagärde i Varberg, men redan idag invigdes den tillsammans med elever i årskurs 5 från Bockstensskolan, Lindbergs skola och Trönninge skola.

Under ledning av Johan Fälth, avfallschef på VIVAB, sattes elevernas kunskaper på prov under invigningen.

Det var full fart på femteklassarna från Bockstensskolan, Lindbergs skola och Trönninge skola när de under torsdagen tillsammans med VIVAB invigde den nya återvinningscentralen på Holmagärde i Varberg. Som en del av invigningen var eleverna först ut med att faktiskt använda den nya återvinningscentralen och sortera avfall. Och elevernas kunskap om återvinning, återbruk och farligt avfall gick inte att ta miste på.
- Det här är garanterat farligt avfall, säger en elev.
- Den här brädan är inte tryckimpregnerad, säger en annan.

Vinnare i tävlingen ”Sortera som en femteklassare”

De deltagande klasserna är vinnare i tävlingen ”Sortera som en femteklassare” i vilken VIVAB gett femteklassare på de kommunala grundskolorna i uppdrag att producera kortfilmer om avfallssortering utifrån de tre kategorierna återvinning, återbruk och farligt avfall.
- Vi är jättenöjda över samarbetet med skolorna och de filmer som eleverna producerat. Det känns hoppfullt att nästa generation är så miljömedveten, säger Johan Fälth, avfallschef på VIVAB.

På Bockstensskolan har lärarna Louise Svensson och Johanna Johansson arbetat ämnesövergripande med filmuppdraget kopplat till hållbar utveckling. Både lärare och elever vittnar om att uppdraget varit lärorikt och inspirerande, och skapat ett stort engagemang hos eleverna.
- Innan kunde jag en del, nu kan jag jättemycket om återvinning och hur viktigt det är att sortera rätt. Att gör film är ett roligt sätt att lära sig om saker, säger en av eleverna.
- Vi vet att när eleverna får uppdrag från en verklig mottagare, i det här fallet VIVAB, ökar meningsfullheten och engagemanget för skolans olika ämnen, säger Viktoria Struxsjö, skola-arbetslivsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Fortsatt samarbete med skolorna

Peter Sjöholm, ordförande i VIVAB, ser fram emot ett fortsatt samarbete med skolorna och att regelbundet möta kommunens elever på den nya återvinningscentralen kring återvinning och återbruk.
- Det är viktigt att vi fortsätter samverka med skolorna så att eleverna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om återvinning, det är i skolan vår framtid finns, säger Peter.

Nu väntar en resa till Universeum i Göteborg för de vinnande klasserna.

På söndag öppnar återvinningscentralen

Den 18 november, klockan 09.00 öppnar återvinningscentralen upp för allmänheten. Den nya centralen kommer att ha både lördags-och söndagsöppet. Återvinningscentralen ligger på Holmagärde, Blästergatan 7. Återvinningscentralen på Östra Hamnvägen har öppet till och med lördag (efter det hänvisas våra kunder till den nya återvinningscentralen).

I samband med att den nya återvinningscentralen öppnas utökas även helgöppettiderna på de övriga återvinningscentralerna i Varberg.