varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nödvattensövning i Varbergs kommun 5-6 mars

4 mars 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Den 5 och 6 mars genomförs en krisledningsövning rörande vår beredskap att hantera en kris inom vattenförsörjningen.

I en krissituation då dricksvatten inte kan distribueras med det vanliga vattenledningsnätet måste invånarna istället förses med så kallat nödvatten. Inom ramen för kommunens krisberedskapsarbete ingår det att förbereda och planera inför en eventuell nödvattensituation.


Övningen har planerats och leds av Livsmedelsverket. I övningen deltar Varbergs kommuns krisledningsnämnd, tillika kommunstyrelsens arbetsutskott, samt chefer och beredskapsansvariga från kommunens förvaltningar, VIVAB och Räddningstjänsten Väst. Sammanlagt deltar cirka 63 personer i övningen.


Övningen genomförs på Sparbankshallen i Varberg. Här kommer även en stor tankbil och en mindre tank med nödvatten att placeras för att illustera hur det skulle kunna vara vid en situation där vi måste försörja Varberg med vatten genom tankar. Tankarna kommer att märkas med övningsskyltar.