varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-02

Nu är det dags för demokratiforum för unga

För tredje året i rad arrangeras nu demokratiforum för unga. Årets forum genomförs den 6 december mellan klockan 13-15 på Ankarskolan.

Temat för året är ”Vårt Varberg”. Fokus ligger på hur det framtida Varberg ska se ut och hur unga vill att deras stad ska utvecklas, oavsett var de bor i kommunen.
Elever i årskurs 8 kommer i dialog med förtroendevalda från folkhälso- och trygghetsrådet komma fram till 2-3 platser i Varbergs kommun som de inte vill ta bort eller förändra. De kommer också komma fram till lika många platser som bör utvecklas eller förändras och på vilket sätt det ska ske och varför.
 
Syftet med Demokratiforum för unga är att fånga unga människors kreativa idéer för att utveckla Varberg, ta tillvara deras engagemang samt ge förutsättningar och möjligheter för unga att påverka sin vardag. Forumet är en del av arbetet med delaktighet utifrån Vision 2025. Nytt från och med i år är att vi utvecklar en "Varbergsmodell" där det vartannat år är ungdomar i årskurs 8 och vartannat år är unga på ungdomsgårdarna och "Centralen" som möter de förtroendevalda i dialog.
 
- Under hösten har eleverna fördjupat sina kunskaper kring demokrati och vad det innebär att ett samhälle är demokratiskt. Som samhällskunskapslärare kändes det här som en möjlighet för eleverna att få uppleva att det går att göra sin röst hörd och att man kan försöka påverka samhällsutvecklingen, fast man är ung och inte får rösta. Jag tycker också det är viktigt att de får möjligheten att träffa politiker ”på riktigt” och får uppleva att politik även handlar om dem och deras liv, Linn Silverby, Lärare i samhällskunskap år 7-9.

ikon

Nyheter