varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-08-20

Nu återupptas arbetet på Bäckgatan

Efter ett sommaruppehåll genomförs nu det återstående arbetet med att förbättra gatumiljön, mellan Västra Vallgatan och järnvägsspåren.

Bild Bäckgatan

Bäckgatan stängs av från Västra Vallgatan och västerut mot järnvägen och endast räddningsfordon samt vissa varutransporter och sophämtningsfordon kommer att släppas igenom arbetsområdet. Detta krävs för att möjliggöra utförandet av det återstående arbetet.

Båda parkeringshusen längs gatan kommer att hållas öppna men P-hus Trädgården nås genom dess norra infart och för att nå P-hus Kyrkoherden kommer man få köra igenom P-hus Trädgården. Här kan du läsa mer om projektet på Bäckgatan.