varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-08-09

Nu förbättras säkerheten vid Fästningsbadet

Fästningsbadet invigdes 29 juli och har blivit en otroligt populär badplats i Varberg! Många har uttryckt sin förtjusning över stadens nya mötesplats.

Kommunen har också fått ta emot synpunkter angående bemanning och säkerhet vid badet. Kommunen har därför beslutat att anläggningen ska bemannas av fritidsledare den 11 till 26 augusti mellan klockan 11:00-17:00.

Fritidsledarna kommer att se till att regler följs och fungera som värdar för badet, lyssna och ta in synpunkter från besökarna och vara i kontakt med kommunens drift- och anläggningsavdelning när det gäller skötselfrågor.

Inför sommaren 2019 kommer kommunen aktivt arbeta med frågan om vilken typ av bemanning som ska finnas vid Fästningsbadet nästa badsäsong, och i framtiden.

Så här arbetar kommunen med säkerhet vid Fästningsbadet:

  • Bemanning med fritidsledare mellan 11/8-26/8 - 2018
  • Daglig tillsyn av anläggningen under badsäsong
  • Kontinuerlig lodning för att säkerställa vattendjup och att det inte ligger främmande föremål i vattnet (också under badsäsong)
  • Löpande drift och skötsel av anläggningen
  • Löpande avstämning av synpunkter och felanmälningar.
  • Badvattenprover för att kontrollera badvattenkvalitén
ikon

Nyheter