varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nu kan journalinformation delas elektroniskt

24 oktober 2014Socialförvaltningen

Nu är det möjligt för kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal att kunna dela journalinformation med andra vårdgivare via IT-systemet NPÖ (Nationell Patient Översikt). Det är en del av en nationell satsning på Sammanhållen journal som ska ge bättre överblick och säkrare vård och minska risker för brister i överföring av information.

Sedan tidigare (hösten 2013) har Varbergs kommun varit ansluten till Samman­hållen journal och elektroniskt kunnat ta del av journalinformation som har dokumenterats av andra vårdgivare. Nu kommer Varbergs kommun även börja dela med sig av den dokumentation som finns i kommunens egna journalsystem.


Du får information om sammanhållen journal i samband med ditt första möte med vår hälso- sjukvårdspersonal.  Du kan också läsa mer här på vår hemsida 


För att en annan vårdgivare ska kunna ta del av journalinformationen krävs givetvis att du som patient ger ditt samtycke.

ikon

Nyheter