varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nu sänks hastigheten

30 september 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Med början under hösten kommer kommunens tätbebyggda områden skyltas om och få sänkt hastighetsgräns enligt konceptet ”Rätt fart i staden”. Istället för 50 km/h blir det på många ställen istället 30 km/h och 40 km/h.

Hamn- och gatuförvaltningen och Trafikverket påbörjar nu arbetet med att skylta om vägarna i kommunens tätbebyggda områden och sänka hastigheten. Genomfartsvägar kommer att ha 40 km/h som hastighetsgräns medan 30 km/h kommer att gälla i bostadsområdena.

 

Syftet med förändringen är att skapa ökad trygghet i trafiken. Lägre hastigheter ökar trafiksäkerheten och ger minskade utsläpp av bland annat koldioxid samtidigt som bullernivåerna från trafiken minskar.

 

Omskyltningen inleds i Valinge och fortsätter sedan i Tofta, Trönninge och Veddige. Övriga tätbebyggda områden skyltas om efterhand. Under nästa år kommer också Varbergs tätort att skyltas om.

 

Omskyltningen genomförs enligt handboken ”Rätt fart i staden”, som utvecklats av Vägverket, nuvarande Transportstyrelsen, tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Varbergs kommun gjorde för några år sedan en hastighetsplan för att utreda hur hastigheten kan anpassas efter hur vägen och omgivningen ser ut. Planen har varit ute på remiss hos berörda förvaltningar, myndigheter, väg- och samfällighetsföreningar.