varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-09-20

Nu startar digital utbildning för kommunens vård- och omsorgspersonal

Medarbetarna inom vård och omsorg ska öka sin digitala kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Nu drar Digga Hallands webbutbildning igång i Varberg.

Vi går mot en framtid där teknik och digitala lösningar är en självklar del av vård och omsorg. För att ge vård- och omsorgspersonalen förutsättningar att möta den digitala utvecklingen och höja sin kompetens så har de halländska kommunerna, Halmstad högskola och Region Halland gått samman i projektet Digga Halland.

Kompetenshöjande webbutbildning

Ett av projektets uppdrag är att ta fram en webbutbildning för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. Utbildningens fokus kretsar kring syftet, möjligheterna och utmaningarna med digitalisering.

- Vår förhoppning är att fler ser nyttan och möjligheterna med digitalisering och att fler diskussioner om digitalisering förs så att det leder till nya sätt att tänka och jobba på, säger Anna-Lena Junghov.

Läs mer om projektet Digga Halland

Projekt för innovation och välfärdsteknik startar i Hallandlänk till annan webbplats