varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ny adresskartbok

9 juli 2015Stadsbyggnadskontoret

Nu har vår nya uppdaterade adresskartbok för 2015 kommit. Finns att köpa hos oss på Stadsbyggnadskontoret för 135 kr inkl. moms.

Adresskartboken är upprättad av Stadsbyggnadskontoret. Innehållet i kartorna baseras på kartdata från Stadsbyggnadskontorets kartdatabas samt utsnitt ur Lantmäteriverkets Fastighetskarta. Kartor och adressregistret är uppdaterat med information fram till och med april 2015.