varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-05-11

Nya formella beslut om Varbergstunnelns detaljplaner

Mark- och miljödomstolen har bestämt att besluten om Varbergstunnelns detaljplaner ska tas om. Tidplanen påverkas inte.

Mark- och miljödomstolen har upptäckt ett par felaktigheter i kommunens administrativa hantering av detaljplanernas beslutsprocess och därför beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Ärendet kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 23 maj.

Lisa Holmdahl Pedersen, som är kommunjurist berättar:
- Upphävandet beror inte detaljplanernas innehåll utan på en felaktig formulering i kommunfullmäktiges beslutsprotokoll och otydligheter i samband med utskick av besluten. Domstolen har bedömt att det blivit otydligt och svårt att förstå om det är ett eller två antagandebeslut som gått att överklaga.

Tidplanen påverkas inte

Kommunens bedömning är att händelsen inte påverkar tidplanen för Varbergstunneln – projektet kan genomföras som planerat. Detaljplanerna kan komma att vinna laga kraft något senare än tänkt, men tiden för överklagande är väl tilltagen.
- Det är tråkigt att vi måste starta om processen, men samtidigt lär vi oss av detta. Vi kommer att se över och förbättra rutinerna för den här typen av ärenden, det blir ett tillfälle för oss att säkerställa liknande processer inför framtiden, säger Lisa Holmdahl Pedersen.

Detaljplanerna kommer att antas på nytt av kommunfullmäktige. Därefter följer en ny överklagandetid på tre veckor. Vid eventuella överklaganden så är det Mark- och miljödomstolen som prövar ärendena.