varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nya linjer för stadsbussarna i Varberg i december

2 oktober 2015Kommunen
Stadsbuss kör på väg i centrala Varberg

Den 13 december läggs stadsbusstrafiken i Varberg om. Det innebär bland annat en satsning på två genomgående huvudlinjer, med kompletterande övriga linjer. Tanken är att rakare och snabbare linjer ska göra det lättare och mer bekvämt att åka buss i Varberg.

Läs mer om det nya linjenätet för stadsbussar och se en kartbild på Hallandstrafikens webbplats. Nedan listas de kommande linjeförändringarna i korthet.

Linje 1

Ny tätortslinje med kvartstrafik under högtrafik mellan Träslövsläge – stationen – Håsten – Borgasgård. Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från alla Öresundståg.

Linje 2

Ny tätortslinje med kvartstrafik under högtrafik mellan Trönninge – stationen – sjukhuset – Erlandsgård och kvartstrafik hela dagen mellan stationen – sjukhuset. Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från alla Öresundståg. Deluppdrag: Tillgodose arbetstiderna på sjukhuset.

Linje 60

Ny övrig linje i tätorten som ska komplettera huvudlinjerna i tätorten. Huvuduppdrag: Basutbud längs sträckan. Deluppdrag: Tillgodose bra arbetspendling till och från Varbergs Kurort.

Linje 70 

Nytt linjenummer för industrilinje 7. Huvuduppdrag: Industrilinje till och från Kvarnagården.

Linje 80

Nytt linjenummer för Getterölinjen 8. Huvuduppdrag: Basutbud till och från Getterön. Deluppdrag: Tillgodose tider till och från Hagaskolan.

Linje 615

Integreras i dagens 777 och kommer under högtrafik gå med kvartstrafik till Åsa station för passning av både Göteborgståg och Halmstadtåg. Huvuduppdrag: Tåganslutningar i Åsa. Deluppdrag: Tåganslutningar i Varberg.

Linje 616

Linjen snabbas upp genom rakare körväg via Varberg nord (väg 41). Linjen kommer då inte trafikera Tofta – Lindberg – Trönninge. Detta för att erbjuda snabb och rak resväg för Derome och Veddige, samt erbjuda bra arbetspendling till och från Varberg nord som får en ny hållplats vid rondellen. Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från Göteborg i Varberg. Deluppdrag: Arbetspendling till och från Veddige strängbetong.

Linje 620

Delsträckan Veddige – Espevik dras in. Linjen anpassas med två turer till och från Bläshammar skola, samt Peder Skrivares skola. Detta eftersom det i dagsläget är nästan uteslutande skolresor av Bläshammarbarn på linjen. Huvuduppdrag: Skolresor Bläshammar skola och Bläshammarbarn som går på Peder Skrivares skola.

Linje 652

Trafiken renodlas med tydlig linjesträckning och jämna turintervaller.

Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från Göteborg i Varberg, samt anslutning till och från 553 i Morup.

Linje 653

Linjen dras in mellan Himle – Tvååker – Långås – Falkenberg. Kvar blir då Varberg – Himle. Övriga sträckor ersätts med 652 och 553.

Linje 777

Blir en expressbuss mellan Åsa station – Frillesås – Väröbacka – Åskloster – Varberg, med få stopp längs vägen för en rak och snabb resa som komplement till tåget. Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från Göteborg i Åsa.

ikon

Nyheter