varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-05-01

Nya öppettider för offentliga toaletter

Nu är det snart dags för Varbergs kommun att öppna de offentliga toaletterna.

Nytt för i år är att öppettiderna sträcker sig från den 15 maj till och med den 15 september.

Att korta öppettiderna under badsäsongen, med två veckor i början och slutet av säsongen, är ett beslut som togs i hamn- och gatunämnden som en del av de besparingar i budget som gjordes inför 2019.

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar idag för 41 stycken toalettenheter runtom i kommunen, varav 14 är öppna året runt. 27 stycken är så kallade sommartoaletter som öppnar för besökare den 15 maj.


ikon

Nyheter