varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-07-26

Nya regler för cykling runt Fästningen

I samband med att Fästningsbadet öppnar den 29 juli kommer
det att bli tillåtet att cykla runt fästningen på strandpromenaden. Cykling ska ske på gåendes villkor.

Foto: Mikael Pilstrand

När Fästningsbadet öppnar den 29 juli är det troligt att många besökare och badande kommer att vilja ta sig till och från badet med cykel. Därför ändras nu reglerna så att det är möjligt att cykla på strandpromenaden runt fästningen.

Cykling ska ske på gåendes villkor, det vill säga att cyklister ska anpassa sig till gående på promenaden. Skyltningen på plats visar att gående har företräde.

Cykelparkering kommer att finnas längs strandpromenaden vid piren. Det är inte tillåtet att cykla på piren ut till själva badplatsen.