varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-07-01

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med idag, 1 juli 2019.

Den nya tobakslagen är en skyddslag med syftet att skydda människor från rökning och passiv rökning. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer
  • idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigarretter
  • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)

Vill du veta mer om de nya reglerna?

Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster