varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ny asfalt vid Lassabacka

2 september 2015Hamn- och gatuförvaltningen

I veckan görs asfalteringsarbeten på väg 153. Arbetena görs nattetid för att inte påverka trafiken alltför mycket.

Natten till torsdag den 3 september påbörjas arbeten med att förbättra asfaltsbeläggningen på väg 153 mellan Lassabackarondellen och Trivasrondellen. Arbetena pågår även natten till fredag. Syftet är åtgärda den spåriga körbanan på det aktuella vägavsnittet.