varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nya träd i staden

18 november 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Nya träd i staden

Nya träd ska planteras utanför Pingstkyrkan enligt skissen ovan.

På fredag påbörjas plantering av nya träd utanför Pingstkyrkan på Östra Vallgatan.

Planteringen av träden syftar till att föryngra det åldrande och sjukdomsdrabbade trädbeståndet i Varbergs centrum. Träden kommer planteras i stora växtbäddar vilka även kommer fungera som en buffert vid stora nederbördsmängder.

 

Arbetet beräknas påbörjas den 20 november och avslutas i mitten av december. Under tiden är parkeringen på Östra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Eskilsgatan avstängd.

 

Trädplanteringen ingår i ett större projekt med att förnya trädbeståndet i Varbergs innerstad. De flesta träd är väldigt gamla och planterades under 1800-talet. Det är viktigt att plantera nya träd som hinner växa till sig innan de gamla träden dör. Träd bidrar till bättre luftkvalitet och en trevligare upplevelse i staden.