varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-09-28

Ny bad- och simanläggning - vad händer?

Varberg växer, 2030 beräknas vi vara 80 000 invånare. För att möta den ökande befolkningens behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet ska Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning.

Tidslinje

Håstens simhall invigdes 1980 och har ett omfattande renoveringsbehov. Hösten 2016 beslutade fullmäktige att kommunens ska bygga en ny bad- och simanläggning. Med en ursprunglig budget på 367,5 miljoner kronor (ny och slutlig budget beslutas av kommunfullmäktige i november)är bygget det största enskilda projektet i Varbergs kommuns historia.

Attraktiv mötesplats för aktivitet och hälsa

Den nya anläggningen ska ligga på Håstens fritidsområde, på samma plats som den gamla simhallen, och ska byggas ihop med Varbergs ishall. Det nybyggda gymmet som ligger på plan två i ishallen kommer att bli ännu större med ytterligare lokaler på plan två i badanläggningen. Badet, ishallen och gymmet kommer att ha en gemensam entré. I området runt anläggningen finns även elljusspår, ungdomsgården Mittpunkten och Håstenskolan. Här anläggs även en konstgräsplan som ska bli klar vintern 2018. Tanken är att området ska fortsätta utvecklas och bli attraktiv mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

Den nya bad- och simanläggningen kommer att bli större och fräschare än den gamla Håstens simhall. Den nya anläggningen ska kunna ta emot 350 000 badande årligen – 150 000 fler än vad som fick plats i den gamla. I den nya anläggningen erbjuds attraktivare bad med fler upplevelser och med plats för både simundervisning, motion och lek.

Tanken är att detta ska ingå i den nya anläggningen:

  • 50-metersbassäng som är delbar i mindre bassänger
  • undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten för exempelvis babysim, simskola och rehab-träning
  • balkong med läktare för publik vid simtävlingar
  • café som man kan besöka både inne ifrån bassängdelen och från den gemensamma entrén
  • aktivitetsdel för barn med bland annat vattenrutschbana

Den senaste kostnadsprognosen ligger på 477 miljoner kronor. Anledningen till att prislappen ökat är att konjunkturen påverkat, samt att en del installationer visat sig bli dyrare än vad förstudien beräknade. Detta gäller till exempel 50-metersbassängen, elinstallationer och vattenrening.

Projektet arbetar vidare för att minska kostnaderna. Ett antal besparingsförslag, som ännu inte är beslutade, antas kunna få ner kostnaderna med 26 mkr (till ca 451 mkr). I oktober och november ska ett beslutsförslag och beslutsunderlag vara framme för nytt beslut vid kommunfullmäktiges budgetmöte den 13 november.

Tidsplan för nya bad- och simanläggningenPDF (pdf, 20.9 kB)

Många krångliga ord att hålla reda på

Svårt att hålla ordning på alla begreppen? Här kommer en liten lathund till några av de termer som används inom kommunens bygg- och investeringsprocesser.

Projekt

Det drivs många projekt i kommunen, både stora och små. För att något ska räknas som projekt ska vissa kriterier vara uppfyllda. Ett projekt ska till exempel vara tidsbegränsat. Det ska också vara en planerad aktivitet som är unik och inte återkommande - det ska alltså handla om något som inte ingår i den vanliga verksamheten. (När till exempel kommunens nya kundtjänsthantering Varberg Direkt arbetades fram gjordes det i projektform medan det arbete som idag görs av Varberg Direkt är en del av den ordinarie verksamheten.) I Varbergs kommun använder man sig av en gemensam projektstyrningsmodell för att underlätta arbetet och säkerställa kvalitet och dokumentation.

Förstudie

Alla projekt börjar med en idé. Därefter görs en förstudie. Förstudien är ett slags formaliserad utredning som ska ge ett bra underlag för att besluta om projektet ska starta eller inte. I förstudien beskrivs bland annat motiven för projektet, vilka förutsättningar som gäller och vilka önskade mål och effekter som finns. Förstudien ligger vanligtvis till grund för en ekonomisk kalkyl. Hur bra en förstudie än är, kan den aldrig bli ett hundraprocentigt facit på hur något ska bli eller vad det i slutänden kommer att kosta. Förutsättningar kan ändras efter tid: konjunkturen kan till exempel gå upp eller ned, krav och önskemål kan tillkomma eller försvinna och behov kan ändras.

Partnering

Partnering är en samverkansform som används inom byggsektorn. Partnering bygger på att alla aktörer - och deras respektive kompetenser - kommer in tidigt i ett byggprojekt. På så sätt kan riskerna för missförstånd minska samtidigt som möjligheterna till helhetssyn, samverkan och kreativa lösningar ökar. Parterna har också insyn i varandras ekonomi. I Varberg användes denna samverkansform till exempel när Trönningeskolan byggdes.

Upphandling

När en kommun vill köpa en vara eller tjänst ska det så gott som alltid göras en offentlig upphandling. Denna styrs av lagar och speciella regler. Regelverket finns för att det ska vara så rättvist som möjligt: alla som vill sälja varor eller tjänster till kommunen ska behandlas lika. När kommunen begär in anbud ska det klart och tydligt framgå vilka kriterier som sedan gäller vid urvalet. Lägsta pris är ofta en parameter, men krav på specifik kvalitet och kompetens är också vanligt.

Ramavtal

Finns det tjänster eller varor som kommunen behöver köpa in ofta tecknar man ett avtal med en eller flera leverantörer som gäller en viss tidsperiod. Det är till exempel ganska praktiskt att kommunen inte behöver göra en ny upphandling varje gång en skola ska köpa in pennor.