varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ny cirkulationsplats ger ökad trafiksäkerhet

4 december 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Nu är cirkulationsplatsen på Västkustvägen i korsningen Tångvägen och Lantmannavägen färdigbyggd.

Syftet med cirkulationsplatsen har varit att öka trafiksäkerheten i korsningen för både bilister och oskyddade trafikanter samt att öka framkomligheten för anslutande trafik från Tångvägen och Lantmannavägen.


I samband med ombyggnaden har två busshållplatser förbättrats och fått väderskydd. Platsen har fått ny belysning samt en cykelparkering.


Peab har utfört arbetet åt Varbergs kommun under hösten. Ombyggnaden är kostnadsberäknad till 5,2 miljoner kronor och Varbergs kommun står för hela kostnaden.  Efter godkänd slutbesiktning tar nu Trafikverket över drift och skötsel av cirkulationsplatsen.

ikon

Nyheter