varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-08-16

Ny fas för både Cullberg och Västerport

Håkan Cullberg, kreativ ledare i Stadsutvecklingsprojektet, ska inte rita ett eget Västerport, på det sätt som det framställts i en artikel i lokalpressen.
-Det har aldrig varit aktuellt, förklarar Cullberg.

Håkan Cullberg har varit en kreativ kraft i Stadsutvecklingsprojektet i snart tre år. Under denna tid har projekt Västerport gått från en kreativ uppstartsfas till en mer handfast planeringsfas.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för Västerport, under ledning av stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin. Håkan Cullberg kommer bidra med sin kompetens i programarbetet fram till januari 2017, då hans treåriga kontrakt går ut.
-Det var detta interna programarbete, som bland andra Sten och jag arbetar med, jag syftade på i artikeln där jag citerades. Att jag helt på egen hand skulle ta fram ett förslag har aldrig varit aktuellt, säger Håkan Cullberg.

Ny fas

Den 15 januari 2017 inleds alltså en ny fas i Håkan Cullbergs liv. Den kreative arkitekten tänker dock inte dra sig tillbaka till något stillsamt pensionärsliv. En racercykel är redan inhandlad och yrkesmässigt är framtiden planerad:
-Samma dag jag slutar i projektet återstartar jag mitt företag Cullberg Arkitektkontor AB! Då ska jag ägna mig åt att rita och gestalta hus och byggnader, vilket jag verkligen ser fram emot, berättar Håkan Cullberg.

Idéer och kompetens

För att få in goda idéer och ytterligare kompetens i projekt Västerport, har kommunen handlat upp tre arkitektteam som ska arbeta fram varsitt förslag på en stadsbyggnadsstruktur för området. I kommunens egen arbetsgrupp för Västerport finns ett stort antal människor som alla arbetar för att skapa en fantastisk stadsdel. Det är denna grupp som tillsammans ska vägleda arkitektteamen under hösten. Också i detta arbete kommer Håkan Cullberg ha en viktig roll, tillsammans med de andra medlemmarna i arbetsgruppen.

Dialog  och workshop

Den 19 augusti håller kommunen ett startmöte tillsammans med de tre utvalda teamen: EG Architects AB, Mandaworks/Adept AB samt Spacescape AB. När teamen hunnit halvvägs i sitt arbete kommer ett antal medborgargrupper bjudas in till workshops tillsammans med arkitekterna. De åsikter som där framkommer blir viktiga inspel i teamens fortsatta arbete. I januari 2017 ställs resultaten ut för allmänheten, och då kommer alla som vill kunna lämna synpunkter.

Därefter fortsätter arbetet med att skapa ett planprogram för Västerport. Ett planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät, grönytor, offentliga platser med mera och redovisar förutsättningar för kommande detaljplaner.

Planprogrammet för Västerport kommer bland annat innehålla:

  • Idéer och studier som tas fram internt – bland annat måste den befintliga stadens karaktär och Varbergs DNA genomsyra Västerport.
  • Det bästa av arkitektteamens arbete
  • Synpunkter/förslag från medborgargrupper och allmänhet

Inget är beslutat om hur hus och byggnader ska se ut i Västerport. Det slutliga avgörandet om vad som till sist kommer ingå i planprogrammet ligger hos de folkvalda politikerna.

ikon

Nyheter