Sök

Nyheter i korthet från socialnämnden

23 december 2015Socialförvaltningen

Årsrapport för 2015 och utredning om framtida boendeformer var två av frågorna som var uppe på socialnämndens möte.