varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-09-07

Nyheter i korthet från socialnämnden

Budget för 2018 och månadsrapport var två av frågorna som var uppe på socialnämnden.