varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nyheter i korthet från socialnämnden 21/8

27 augusti 2014Socialförvaltningen

Budget 2015, konkurrensutsättning av dagverksamhet och utveckling av
valfrihetssystemet för särskilt boende var några av frågorna som var med på
socialnämndens möte

ikon

Nyheter