Sök

2016-06-29

Nyheter i korthet från socialnämnden 23 juni 2016

Månadsrapport för maj och konkurrensutsättning daglig
verksamhet var två av frågorna som togs upp på socialnämndens möte.