varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-29

Nyheter i korthet från socialnämnden 23 juni 2016

Månadsrapport för maj och konkurrensutsättning daglig
verksamhet var två av frågorna som togs upp på socialnämndens möte.

ikon

Nyheter