varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-02

Nyheter i korthet från socialnämnden 24/

Månadsrapport och upphandling av särskilda boenden. Det var två av frågorna som var uppe på socialnämndens möte.

ikon

Nyheter