varningsikon

2020-08-07 09.09

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2016-12-02

Nyheter i korthet från socialnämnden 24/

Månadsrapport och upphandling av särskilda boenden. Det var två av frågorna som var uppe på socialnämndens möte.