varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nyheter i korthet från socialnämnden 24 september

5 oktober 2015Socialförvaltningen

Delårsrapport och information om flyktingmottagning. Det var två av frågorna som var uppe på nämndens möte.

ikon

Nyheter