varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2018-12-21

Ny plats för din cykel

Från januari stängs den cykelparkering, som ligger längst söderut vid järnvägsstationen. En ny cykelparkering finns nu i stället på norra sidan av stationshuset.

Ny cykelparkering norr om järnvägsstationen

Trafikverket kommer att spärra av området söder om taxistationen med start i januari eftersom de ska göra ledningsomläggningar nästa år inför bygget av Varbergstunneln.

Du kan från den 21 december ställa din cykel på den nya cykelparkeringen norr om stationen. Eller på någon av de andra cykelparkeringarna.

Cyklar som står kvar

De cyklar som står kvar efter den 7 januari kommer att flyttas och samlas på en plats i södra delen av Järnvägsparken. Cyklarna kan hämtas där fram till den 28 februari.