varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-08-24

Ny p-plats i centrum

Letar du efter p-plats? Nu finns en ny parkeringsplats utmed Birger Svenssons väg.

Ny parkeringsplats vid Birger Svenssons väg.

I det förberedande arbetet med Varbergstunneln tas en del p-platser bort för att
jobben ska kunna utföras. Nu har vi tillsammans med Trafikverket gjort en större parkering med över hundra
platser för pendlare och besökare, på platsen där inlinesbanan tidigare låg.

Du kan också parkera i något av våra sex parkeringshus.ikon

Nyheter