varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ny resultatrapport för 2015,

Kommunens Kvalitet i Korthet

Bild på framsidan av två rapporter på kommunens kvalitetet i korthet.
20 januari 2016Kommunen

Kommunens Kvalitet i Korthet beskriver kvaliteten på kommunens verksamheter inom fem områden; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Se Varbergs resultat från mätningen i den första versionen av rapporten.

Mer än 200 kommuner ingår i mätningen som leds av Sveriges Kommuner och Landsting och Varberg har deltagit sedan 2008.

I rapporten från 2015års mätning rankas Varberg bland de 25 främsta kommunerna utifrån hur invånare ser på sin kommun som en plats att bo och leva på. Deltagande invånare uttrycker också att de har god insyn i och gott inflytande över kommunens verksamhet. Kommunens utveckling är positiv och följer trenderna i riket men det finns även utvecklingsområden.

Resultaten ska ses på som indikatorer för kvaliteten i våra verksamheter och viktigast är att jämföra kommunens utveckling över tid samt göra en jämförelse med kommuner som har liknande förutsättningar som Varberg. Små skillnader mellan åren kan vara tillfälligheter och bero på sättet att mäta eller särskilda insatser.


OBS, rapporten är ett första utkast och det kan tillkomma justeringar.