varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-21

Ny sanktionsavgift enligt livsmedelslagen gäller både privata och kommunala verksamheter

Den 1 januari 2019 började en ny sanktionsavgift gälla enligt livsmedelslagen. Den nya lagen gäller både privata och kommunala verksamheter och kan ge upp till 75 000 kronor i böter om den inte följs.

Närbild på dokument

Den 1 januari 2019 började en ny sanktionsavgift gälla enligt livsmedelslagen. Den går ut på att Kontrollmyndigheten ska besluta om sanktionsavgift när någon startar en verksamhet som är registreringspliktig utan att anmälan om registrering har gjorts till den behöriga myndigheten. Detta gäller offentliga och kommunala verksamheter med ett fast belopp på 40 000 kronor och mellan 5000 till 75 000 kronor i sanktionsavgift för privata företag.
Alla livsmedelsverksamheter är berörda som till exempel skolkök, restauranger, livsmedelstillverkare och livsmedelsbutiker.


Några exempel på verksamheter som kan få sanktionsavgifter:

  • En pizzeria som byter bolagsform från enskild firma till aktiebolag utan att meddela detta.
  • Ett tillagningskök i kommunen som startat utan att registrerat sin livsmedelsverksamhet.
  • En livsmedelsverksamhet med eget vatten som inte har anmält dricksvattenanläggningen för registrering.
  • En privat hemtjänst inhandlar samt transporterar livsmedel till kund utan att anmäla detta till oss innan start.