varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-06-14

Ny skateramp vid Sjöallén

I sommar kan de som vill testa Hallifornias skateramp, som nu byggs på en del av parkeringsplatsen vid Sjöallén mellan Engelska parken och Societetsparken.

Skateboardåkare

Foto: Hans Eiskonen/Unsplash

- Vi tycker skate är ett spännande inslag i stadsmiljön som vi gärna vill vara med och möjliggöra. Rampen kan förhoppningsvis bli en plats med liv och rörelse i området och stärka stråket mellan innerstaden och hamnen, säger stadsträdgårdsmästare Liv Sonntag.

Hamn- och gatuförvaltningen arbetar för att utveckla och binda samman de gröna stråken i staden i enlighet med den beslutade grönstrategin och Sjöallén är ett av de områden som kan mer grönt och mer attraktivt att besöka. Att erbjuda en central plats för skate är en fortsättning i utvecklingen att vara en spännande och attraktiv stadskärna för yngre målgrupper.

Några p-platser kommer att försvinna under sommaren när skaterampen
är på plats.

- Vi hänvisar de som vill parkera centralt till våra parkeringshus, Briggen
ligger närmast till hands, säger Liv.

ikon

Nyheter