varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-05-03

Nytt bidrag ska öka inkludering

Föreningslivet är en viktig aktör i det svenska civilsamhället när det gäller inkludering av
nyanlända. För att främja föreningarnas arbete med integration inrättar
Varbergs kommun nu ett särskilt föreningsbidrag – Projektstöd för integrationsfrämjande insatser.

Hösten 2015 anslog regeringen pengar till kommunerna för att hantera den ökade
flyktingströmmen. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en del av dessa
medel och man har beslutat att 500 000 kronor ska gå till ett föreningsbidrag.
Bidraget kan sökas av ideella föreningar inom kultur- och fritidsområdet, och
pengarna ska stödja integrationsfrämjande insatser för nyanlända i Varbergs
kommun. De statliga medlen ska användas under 2016, och det är ännu oklart om
bidraget kommer att finnas kvar för 2017.

Syftet med bidraget är att stödja föreningar att genomföra integrationsfrämjande
insatser för nyanlända i Varbergs kommun och målsättningen är att nyanlända, på
sikt, ska integreras i föreningarnas ordinarie verksamhet.

Bidraget kan användas för inkluderingsaktiviteter för asylsökande, nyanlända och
ensamkommande barn.

Läs mer på den här sidan

ikon

Nyheter