varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nytt föreläggande med vite i Varbergs kommun

3 juli 2014Kommunen

Skolinspektionen har idag beslutat om ett nytt vitesföreläggande om 750 000 kronor för brister i grundsärskolan och gymnasiesärskolan för att slutföra pågående arbete senast den 15 december. I beslutet om vite bekräftar Skolinspektionen den från kommunen redovisade handlingsplanen.


I beslutet Föreläggande vid vite efter tillsyn i Varbergs kommun fastslår Skolinspektionen att Varbergs kommun vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med de konstaterade bristerna i beslutet från den 10 december 2013. Man beskriver också hur uppföljning visar att kommunen tagit fram och påbörjat implementering av rutiner för att säkerställa att elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskolan i fortsättningen följer författningens krav. Skolinspektionens uppföljning visar också att kommunen vidtagit åtgärder för att säkerställa att inga elever tas emot i grund- och gymnasiesärskolan utan vårdnadshavarens medgivande.


I beslutet om vite bekräftar Skolinspektionen den från kommunen redovisade handlingsplanen. Skolinspektionen vill med vitesföreläggandet säkerställa att kommunen kommer att fullfölja handlingsplanen till den 15 december 2014, en tidsplan som kommunen bedömt som rimlig och därför själv föreslagit Skolinspektionen.


- Jag är förvånad över att Skolkolinspektionen använder ett så kraftigt verktyg som ett vitesföreläggande, detta utifrån den kontinuerliga dialogen som förts och det arbete som genomförts där Skolinspektionen också bekräftat den handlingsplan som upprättats. Arbetet kommer att säkerställas enligt den plan som är upprättad, säger Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Varbergs kommun.


- Det är anmärkningsvärt att Skolinspektionen använder ett vitesföreläggande eftersom det är en åtgärd som används när kommunen inte vidtagit åtgärder. I detta fall visar vi att kommunen vidtagit åtgärder och det bekräftar även skolinspektionen i sitt beslut, säger Anders Eriksson, kommunjurist, Varbergs kommun.