varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-09-26

Nytt Kreativt Forum kring stadsutveckling i undervisningen

I september möttes pedagoger från barn- och utbildningsförvaltningen och representanter från Stadsutvecklingsprojektet i Kreativt Forum. Syftet med forumet var att tillsammans kunskapa och utveckla undervisningsmetoder för att flytta in ”staden i undervisningen”.

Under Kreativt Forum möttes pedagoger och representanter från Stadsutvecklingsprojektet.

Kreativt Forum är en mötesform för samverkan och kunskapande där elevers lärande står i fokus. I september genomfördes det andra Kreativt Forum kring Stadsutvecklingsprojektet som inkluderar Västerport, Farehamnen och Varbergstunneln.

Forumet inleddes med en presentation av nuläget i Stadsutvecklingsprojektet av Helena Arnesten, beställarombud för Stadsutvecklingsprojektet, Jan Bengtsson, projektledare Varbergstunneln och Claes Premmert, projektledare för Västerport. Efter presentationen mötte pedagogerna representanter i mindre grupper för att ställa frågor, fråga igen och lyssna in vad de olika delarna innebär och för med sig. Därefter var det så dags för metodskapandet där pedagogerna med utgångspunkt i kurs- och läroplaner tillsammans konkretiserade metoder för att ge Stadsutvecklingen plats i undervisningen.

Med på mötet var också Therese Noborg, pedagog på Lindbergs skola, som presenterade hur hon under året testat en av de undervisningsmetoder som arbetades fram vid förra årets Kreativa Forum. Tillsammans med elever i åk 8 har hon arbetat i en process där eleverna i ett digitalt ritningsprogram skapade skisser över byggnader, restauranger och gemensamhetslokaler. En process som imponerade djupt på bland annat Håkan Cullberg, kreativ ledare för Stadsutvecklingsprojektet.

- Det eleverna lyckades skissa och skapa var både hållbara och innovativa idéer. De hade tänkt in Varbergs DNA, form och material och säkert finns i klassen några elever som nu fått upp ögonen för yrket arkitekt, säger Håkan Cullberg.
- En av lärdomarna jag tar med mig från processen, är att vara tydligare i vad som ska göras, i vilken ordning och på vilket sätt, skrattar Therese Noborg. Den kreativitet som uppstod och den nivå eleverna levererade sina uppgifter på, var långt över min förväntan.

Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare för grundskolan, har tillsammans med kommunikatörerna i Stadsutvecklingsprojektet planerat för Kreativt Forum. Det förvaltningsövergripande samarbetet har fungerat mycket väl, och båda parter ser att formen och innehållet i Kreativt Forum dels bygger broar mellan medarbetare i Varbergs kommun, dels gagnar elevers entreprenöriella lärande då de möter yrkesföreträdare som kan berätta om hur olika skolämnen och förmågor används i praktiken i arbetslivet.

- Eftersom Stadsutvecklingsprojektet kommer att pågå i många år framöver, ser jag ljust på fortsatt samarbete och att vi kan samlas igen om ett år, säger Viktoria Struxsjö. Så mycket mer ”lära på riktigt” kan det knappast bli, med tanke på alla fantastiska möjligheter till ett vidgat och fördjupat lärande Stadsutvecklingsprojekts olika delar möjliggör.

ikon

Nyheter