varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-07

Oförändrad tidplan för Varbergstunneln

Tidplanen för Projekt Varbergstunneln är oförändrad. Byggstarten är planerad till 2019 och 2024 ska tågen rulla på nya dubbelspåret.

En viktig milstolpe passerades i november då Länsstyrelsen tillstyrkte
Trafikverkets järnvägsplan. Det betyder att Trafikverket nu har fått grönt ljus
att skicka in planen för så kallad fastställelse. Projektet räknar med att
järnvägsplanen kommer att fastställas inom ett år – vilket är normal
handläggningstid för den här typen av ärenden.

Spännande byggtid

Arbetet med kommunens detaljplaner för det berörda området har kommit långt
och beräknas antas av kommunfullmäktige i mars 2017. Under 2017 fortsätter också
arbetet med utformningen av Varbergs nya stationsområde och den viktiga
planeringen inför byggtiden – en period i Varberg som förhoppningsvis inte bara
ska bli så smärtfri och enkel som möjligt utan också positiv och spännande! För
denna målsättning finns det gott om goda exempel, både i Sverige och
utomlands.

Nationella transportplanen

Projekt Varbergstunneln är ett av projekten som är med i den nationella
transportplanen. Nationella transportplanen är en långsiktig planering av
Sveriges samlade transportsystem för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Det
slutliga beslutet om innehållet i planen fattas av regeringen.

Den nationella transportplanen ses regelbundet över vart fjärde år.
Nuvarande plan sträcker sig mellan 2014 och 2025. Redan nu har arbetet med att
ta fram nästa plan påbörjats som kommer att gälla från 2018 till 2029.

"Planeringen pågår för fullt"

Det är ovanligt att staten lyfter ur projekt som redan finns med i planen,
och ännu ovanligare att lyfta ur projekt som är så nära en byggstart som
Varbergstunneln.
-Planeringen inför byggstarten pågår för fullt och
projekteringen av förberedande arbeten är redan igång, berättar Jan Bengtsson,
kommunens projektledare för Varbergstunneln.

ikon

Nyheter