varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ökad säkerhet med ny gång- och cykelväg

10 december 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Nu är den nya gång- och cykelvägen utmed Lindbergsvägen klar. Tillsammans med en ny gång- och cykelbro över E6 och en ny cirkulationsplats i Trönninge bidrar vägen till ökad säkerhet för gående och cyklister.


Planerna på en gång- och cykelväg mellan Trönninge och Lindberg har funnits med länge. Trafikverket tog 2009 fram en förstudie och därefter en arbetsplan som fastställdes i maj 2013.


I korsningen Lindbergsvägen, Pilgatan, Klastorpsvägen har en cirkulationsplats byggts och söder om denna två busshållplatser för att kunna utöka kollektivtrafiken till Trönninge i framtiden.


Över motorvägen finns nu en separat gång- och cykelbro och igår, den 9 december, öppnades bron för gångtrafik.


Hamn- och gatuförvaltningen har drivit projektet tillsammans med Trafikverket.


Hamn- och gatuförvaltningen


ikon

Nyheter