varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-04-12

Oljetillbud vid Fästningspiren

Oljetillbud på piren

Olja läckte ut i bassängen som ligger under de rektangulära hålen på bilden.

Under arbetena med Fästningspiren lossnade igår kväll en slang på en hydraulpump från sin koppling och cirka 100 liter miljöklassad olja läckte ut i bassängen, som finns i själva pirhuvudet.

Bassängen har kontakt med det omgivande havet men tack vare att dykare var på plats för arbetena kunde länsar läggas ut direkt för att hindra oljan från att spridas ut i det öppna havet. Det gynnsamma vädret under gårdagskvällen gjorde också att det var lätt att isolera oljan och förhindra spridning. Redan på kvällen kom en spolservicebil och började suga upp oljan, ett arbete som fortsätter under dagen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ger råd kring det fortsatta saneringsarbetet.

Pirhuvudena förstärks under året med betong för att kunna fortsätta vara viktiga vågbrytare för Varbergs hamn. De skyddar farleden in i hamnen och kustremsan innanför pirerna. Reparationsprojektet finns med i kommunens aktuella investeringsplan 2016-2020 och beräknas kosta omkring 25 miljoner.