varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ombyggnation av Östra Vallgatan

2 juli 2014Hamn- och gatuförvaltningen
Östra Vallgatan principskiss

I augusti 2014 påbörjas ombyggnation av Östra Vallgatan. Ombyggnationen görs som en del i införandet av det nya stadslinjenätet för kollektivtrafik i Varberg. Genom den nya utformningen ökas trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och gatan anpassas för genomgående busstrafik.

En ny linjestäckning av kollektivtrafiken planeras i Varberg. Två busslinjer kommer att i en framtid trafikera området runt stadens centrum: En linje längs Västra Vallgatan från busstationen och söderut, en linje från busstationen längs Engelbrektsgatan och Östra Vallgatan. Dessa gator behöver bättre anpassas för busstrafik. För Östra Vallgatan omfattar denna anpassning sträckan mellan Engelbrektsgatan och Träslövsvägen. Östra Vallgatan är sedan december 2013 dubbelriktad på hela denna sträcka.

Länk till ytterligare informationöppnas i nytt fönster