varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ombyggnation av Västra Vallgatan

11 juli 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Västra Vallgatan mellan Kyrkogatan och Bäckgatan ska byggas om till en attraktiv gata där fotgängare och cyklister ska kunna samsas med bilar och bussar om utrymmet.


Gatan ska vara trivsam och trafiksäker framför allt för fotgängare, som
lätt ska kunna ta sig över gatan, och fordon ska ta sig fram med låg
hastighet. Orsaken till ombyggnaden är att stadsbussarna år 2015 kommer
att börja gå längs Västra Vallgatan, som en del av ett nytt linjenät för
kollektivtrafiken.

Länk till informationsbladPDF (pdf, 249.9 kB)

ikon

Nyheter