varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-11-22

Ombyggnation korsningen Östra Vallgatan/Norrgatan

Med start onsdagen den 23/11 stänger vi av gatan och bygger om ramperna i korsningen Östra Vallgatan/Norrgatan. Ramperna förlängs för att underlätta för busstrafiken.

Avstängningar enligt följande: Onsdagen den 23 november- söndag den 27 november
- Östra Vallgatan stängs av helt för biltrafik mellan Borgmästaregatan och Engelbrektsgatan.
- Norrgatan stängs av mot Östra Vallgatan.
- Busshållplatsen Lorensberg flyttas tillfälligt till Sveagatan.
Efter arbetena behöver asfalten stelna och korsningen kommer därför att vara avstängd även under helgen 26-27 november.
Vi ber om förståelse även om ombyggnationen tillfälligt kan försvåra din vardag.
Anders Herloff, Projektledare, Hamn- och gatuförvaltningen