varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Östra Vallgatan och Engelbrektsgatan öppnar igen

12 december 2014Hamn- och gatuförvaltningen

Idag öppnar Östra Vallgatan och Engelbrektsgatan för trafik igen efter ombyggnationen.


Östra Vallgatan och Engelbrektsgatan har under hösten byggts om som anpassning inför införandet av det nya linjenätet för kollektivtrafik nästa år.


Östra Vallgatan har genom ombyggnationen blivit mer stadsmässig med trädplanteringar samt gatsten och granitstenshällar på gångbanorna. Med dubbla gångbanor och en separat cykelbana ökar trafiksäkerheten för gående och för cyklister.


På Engelbrektsgatan har en ny busshållplats byggts i kvarteret öster om Komedianten.


Vissa arbeten med gångbanor återstår på Östra Vallgatan. På Engelbrektsgatan återstår montering av utrustning, bland annat väderskydd. Ny belysning kommer också att sättas upp på både Östra Vallgatan och Engelbrektsgatan. Tills den nya busshållplatsen är klar kommer Hallandstrafiken att trafikera den gamla busshållplatsen vid Komedianten.


Till våren 2015 kommer delen Kyrkogatan – Torggatan på Östra Vallgatan att byggas om. Under nästa år kommer Hamn- och gatuförvaltningen också att genomföra en ombyggnation av Västra Vallgatan mellan Kyrkogatan och Bäckgatan, även den ombyggnaden görs som anpassning inför införandet av det nya linjenätet.


Hamn- och gatuförvaltningen


ikon

Nyheter