varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Östra Vallgatan stängs av

9 september 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Den 14 september startar arbetena med att göra klart Östra Vallgatan. Sista etappen mellan Kyrkogatan och Torggatan beräknas vara klar senast i december. Busshållplatsen Lorensberg flyttas tillfälligt till Sveagatan fram till början av oktober.

Syftet med ombyggnationen är att sista delen av Östra Vallgatan ska anpassas till det nya nätet för kollektivtrafik och bli trevligare i sin utformning. Syftet är också att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister längs gatan.

 

Trafiken kommer att påverkas när gatan stängs av. Gatan kommer att vara öppen för gående hela tiden och för busstrafik en del av byggtiden. De planerade avstängningarna är:

 

14 september – 4 oktober

  • Östra Vallgatan stängs av för biltrafik mellan Borgmästaregatan och

Torggatan.

  • Busshållplatsen Lorensberg flyttas tillfälligt till Sveagatan.

 

5 oktober och framåt

  • Östra Vallgatan stängs av för biltrafik mellan Kyrkogatan och

Torggatan.

  • Sträckan är öppen för buss i linjetrafik.