varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Överenskommelse om kultur för äldre

26 januari 2015Socialförvaltningen

Tillsammans med region Halland och övriga halländska kommuner har Varbergs kommun en överenskommelse om kultur för äldre.

 Målet är att alla - oavsett ålder och/eller funktionsnedsättning - skall kunna delta i kulturlivet. Målgruppen är personer 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande insatser med mera i kommunal eller privat regi.

Överenskommelse om kultur för äldre i HallandPDF (pdf, 1.1 MB)

ikon

Nyheter