varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-09

Översyn av den kommunala vuxenutbildningen i Varberg, med syfte att förbättra och effektivisera

Under våren 2016 har en initial översyn gjorts av hur Varbergs kommuns vuxenutbildning bäst skulle kunna organiseras, med mål att skapa en förbättrad verksamhet för elever, invånare och personal i Varbergs kommun.

Utredningen förespråkar ett alternativ som innebär att det skapas en ny verksamhetsnämnd med ansvar för all vuxenutbildning, gymnasieskolan och arbetsmarknadsenheten i Varbergs kommun.

Genom att samla alla verksamheterna under en ansvarig nämnd bedöms bland annat följande kunna uppnås:  

- bättre förutsättningar för politisk insyn och styrning
- en ökad tydlighet för de sökande och studerande
- kontinuitet och trygghet för elever, invånare och personal
- att kommunen behåller kompetens som kan verka flexibelt i de olika delarna av
  verksamheten

Den 13 december lämnas ett förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott om att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en fördjupad översyn. Denna syftar till att närmare analysera förutsättningar och konsekvenser med att gå vidare med inriktningen att inrätta en ny verksamhetsnämnd med ansvar för all kommunal vuxenutbildning i Varbergs kommun.

Den fördjupade översynen förväntas starta i januari och bli klar till juni 2017. En eventuell förändring är planerad till nästa mandatperiod som startar 1 januari 2019.

ikon

Nyheter