varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-02

Peder Skrivares skola vann pris för samarbete skola-näringsliv

Nu är det avgjort! Peder Skrivares gymnasium är vinnare av Utmärkelsen 2016, i kategorin gymnasium och för bästa kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter.

Juryns motivering
”Gymnasiet arbetar regelbundet och systematiskt med entreprenöriellt lärande och värdeskapande projekt där nära samverkan med yrkeslivet sker. Skolan arbetar långsiktigt dels genom branschdagar för åk 1 med inbjudna representanter från arbetslivet i syfte att inspirera och ge kunskap, dels med yrkesdagar i åk 2 för att ge en inblick i arbetsmarknaden och yrken, samt med jobbskuggning i åk 2 och 3 där elever på studieförberedande program får följa yrkesföreträdare under en vecka.

Gymnasieskolan har ett nytänk där ett exempel är en kompetensbytardag där lärare och SYV på skolan utbyter kompetenser med det lokala näringslivet. Ett annat exempel är den mötesplats på skolan som är öppen i syfte att ge eleverna inblick i olika branscher och yrken.”

Mottagare av priset var Pär Wiik, skola- arbetslivsutvecklare samt Maria Gustafsson, gymnasiechef. Båda representerande Peder Skrivares skola.

Med på plats i Göteborg var också barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson, som menade att satsningen på ett systematiserat arbete skola- arbetsliv är en viktig del av att utveckla och stärka elevers förmågor och kompetenser för vidare studier och yrkesliv.

ikon

Nyheter